ART from VIOLENCE / KUNST uit GEWELD

 

Art because it have to be there. There is a displacement, a reconstruction, demolition, a journey through time, a station, a side street. Again and again the innocence of birth.The content is there because eventually something has to be started. My art is a dialogue between brightness and filth, symbol of universality and contemporary sensibility. My art expresses a desire and the desire for freedom. A guidance on the way in this often confusing and devastating society. Work that really moves, work that is raw and sincere, beauty … replace cynicism, entertainment, pose and kitsch.In almost all of my artworks there is the subject of violence or (consciously or subconsciously) reflected. I noticed …. just look at my portfolio in art or mob, minimalism and the books on the wall (Titles in Dutch but lines in  English).”Can I stay and watch while you undress ?” I did’nt know what to do with that question …. Felt red to my toes and just want out. I’ was just 13 … he …. my gynecologist …. Track / small piece of a trauma from my 1st experience with sexual violence.Therefore, I join the art exhibition from violence in the town #Twenterand !!!!!Tomorrow, in the municipality Twenterand, this particular exhibition starts .8 women, including myself, show some of the traumas and their vulnerability therein; hoping to be an example for many people (children, women and men) who has happened and still happens once or several times in their lives.

If we do not cry out loud.. it does not stop!

One of my poems as heartening for all peers .. come out!

 

Wailing Wall

 

 

 

no language

no secret

 

communicative silence through the walls

 

Lean Wall

 

Wailing Wall

 

With the softness of

nurturing wings

Spread out

 

Quiet, warm

 

and the tumultuous rest of

heart and cross

 

Who

 

now

 

is not naked … ..

 

will never be allowed to boast on the very own power

 

maybe

 

it will be for the other

that would otherwise be tomorrow …

 

 

The exhibition art from violence is to January 6 2016.In the town hall of the municipality (Vriezenveen, Manitobaplein)

You can see it from January 11 to March 1, 2016. in Activitycentre “de punt” (Vroomshoop)

For more info about this topic: www.kunstuitgeweld.nl

Kunst omdat het moet. Er is een verdringing, een wederopbouw, een afbraak, een reis door de tijd, een station, een zijstraat. Steeds weer de onschuld van de geboorte.De inhoud is er omdat er uiteindelijk met iets begonnen moet worden. Mijn kunst is een samenspraak tussen helderheid en vuiligheid, symbool van universaliteit en hedendaagse sensibiliteit. Mijn kunst drukt een verlangen uit en de wens naar vrijheid. Een begeleiding op weg in deze vaak verwarrende en verwoestende maatschappij. Werk dat tot echt zijn beweegt, werk dat rauw en oprecht is, schoonheid vervangen…cynisme, amusement, pose en kitsch.In bijna al mijn werk komt het thema geweld wel (bewust of onbewust) tot uiting heb ik gemerkt….kijk maar eens in mijn portfolio onder art of mob, minimalisme en de boeken aan de muur ( Titels in het Nederlands maar teksten in het Engels).” Mag ik erbij blijven terwijl jij je uitkleed?” Ik weet me geen raad met die vraag…. Voel me rood worden tot in mijn tenen en wil alleen maar weg. Ik ben net 13…hij….de gynaecoloog…. Fragment/ klein stukje van een trauma uit mijn 1ste ervaring met seksueel geweld.Daarom doe ik mee aan de expositie kunst uit geweld in de gemeente ‪#‎Twenterand!!!!!Morgen start in de gemeente Twenterand deze bijzondere expositie.8 vrouwen, waaronder ikzelf, tonen een deel van de opgelopen trauma’s en hun kwetsbaarheid daarin; in de hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor de talloze mensen (kinderen,vrouwen en mannen) die dit is overkomen en nog steeds een of meerdere malen in hun leven overkomt.

Als we ons niet laten horen stopt het niet!

Een van mijn gedichten als hart onder de riem voor alle lotgenoten.. kom naar buiten!

 

 

Klaagmuur

 

geen taal

geen geheim

 

communicatief zwijgen door de muren heen

Leunmuur

 

Klaagmuur

 

Met de zachtheid van

koesterende vleugels

Uitslaan

 

Stil, warm

 

en de tumultueuze rust van

hart en kruis

 

wie

 

nu

 

niet naakt wordt…..

 

zal nooit op het zeer van eigen kracht mogen bogen

 

misschien

 

zal het voor anderen

die anders zijn…morgen worden

 

In het gemeentehuis van de gemeente ( Vriezenveen, Manitobaplein) is de tentoonstelling kracht uit geweld te zien tot 6 januari 2016.

In Activiteitencentrum Het punt ( Vroomshoop) is het te zien van 11 januari tot 1 maart 2016.

Voor meer info over dit onderwerp: www.kunstuitgeweld.nl

 

New work in the portfolio

I put a bunch of new iPhone art works in my a portfolio.

It’s not all I made lately and if you are interested watching all my works… go to have a look on  https://instagram.com/marietteschrijver/ but it will give you a good impression. But to be honest.. I’m so busy lately that I’m not around on Instagram on the moment. I expect in a week or two ( wenn all the exhibitions are done) i’ll be back there.

Few new iPhone art works:

art of mob art of mobart of mob art of mob

New Video

” So here it is!! The new video with an Aqua Libra ( www.aqua-libra.nl ) flavor flav and a Mariette cherry on top”

Once again on request of The Appwhisperer :a video I’m really proud of and in witch I answer the question: “what do you expect from your audience”. https://vimeo.com/144338057

bd3f1592-908f-45f7-8024-35c6ccf2f950

 

Archief

Follow me: