Dit gedicht is geschreven na een zoveelste berichtgeving over misbruik in de (katholieke) kerk en de hardnekkige ontkenning daar op van de bisschop)... There was this boy in church past daar prima bij. 

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

 

Uit naam van de Vader,

de Heilige Geest en de Zoon

heel gewoon....

je ogen sluiten

 

Van God los...

paljassen in paars habijt

die zonder enig gevoel van spijt

vroom de handen vouwen

 

De schijnheiligheid

druipt hen uit de ogen

gewikt maar nooit gewogen...

knielen in het godhuis neer

 

Een goddelijke komedie,

kerkelijke marionetten aan een koord

doen wat in hun ogen hoort...

vals zwijgen

 

Vieren maar hun heilige mis,

slaan godvruchtig weer een kruis

in een onbarmhartig huis...

met Gods zegen?

 

Ik wens ze graag de hel,

met alle toeters en veel bellen

Dan vallen misschien de schellen

van ogen die vergaan

 

Voor hen die zich afzijdig houden,

is daar in het spotlicht een vlek

Voor hen een bijzonder mooie

donkere plek

 

En God zag dat, dat goed was